Munkedals Båtklubb

 

Tillbaka

Saltkällan

Ellingeröd

Avgifter

Styrelsen

Anslagstavla

Länkar

Div. bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen


Styrelse och övriga funktionärer 2019


Ordförande  

Magnus Andersson Klevavägen 94    455 92 Munkedal
Tele 0524 20137 Mob. 070 7628863

E post magnus.andersson@vastvatten.se

Kassör  
Hans Olausson Ekebacksvägen 19   45840 Ödeborg
Tele 0528 66210 Mob. 070 2495199

 E post   onkelhans@telia.com

Sekreterare  

Andreas Gustavsson Änghagevägen 7 C  455 34 Munkedal
Tele Mob. 070 7694909

E post gurra.andreasgustavsson@telia.com

Ledamot  

 

Kenth Olsson  Stalevägen 8  455 34 Munkedal
Tele Mob. 070 380 41 31

E post kenth.olsson@keotransab.se

Ledamot  

Leif Karlsson Kvistrumsvägen 8 455 31 Munkedal
Tele 0524 12322 Mob. 070 5123222

E post 0524.12322@telia.com

Ledamot  

Johannes Strömberg Lyckornavägen 25  45933 Ljungskile
Tele 0522 81492 Mob. 076 5265626

E post johannes.s@brandtlv.com

Ledamot  

Stefan Jarnedal Karlstorp 28   455 92 Munkedal
Tele 0524 13322 Mob. 070 3497058

E post stefanjarnedal@gmail.com

Ledamot  

Jens Olofsson Önebackagata 19  455 34 Munkedal
Tele Mob. 070 6022966

E post j.b.olofsson@telia.com

Ledamot  

Stefan Karlsson Västra Hagarnevägen 1 455 33 Munkedal
Tele Mob. 070 3591924

E post karlssons67@hotmail.com

Anställd  

Jimmy Blidér Örnvägen 4B 455 32 Munkedal
Tele Mob. 070 6226674

E post munkedals.batklubb@telia.com

Revisorer

Roland Andreasson och Tom Brokopp


Revisorsuppleanter 

Billy Olofsson och Robert Olsson


Festkommitè

Styrelsen


Reservkranförare

Styrelsen


Hamnkapten

Saltkällan      Leif Karlsson och Anders Savik


Valberedning

Roland Andreasson      Tele. 0524 10963

Anders Savik                Tele. 070-220 57 39

Nisse Andersson          Tele. 0524 12705