Munkedals Båtklubb

 

Tillbaka

Saltkällan

Ellingeröd

Avgifter

Styrelsen

Anslagstavla

Länkar

Div. bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter


          Våra avgifter för 2020

 

OBS! i samtliga priser utom medlemsavgiften ingår moms med 25%

 

Medlemsavgift  300:-
Båtplatsavgift                                                               750:-/ breddmeter

Kranlyft för medlem  

400:-
Kranlyft ej medlem 600:-
Uppläggningsavgift                                                             2000:-
Båthusavgift      Pris per kvadrat meter på båthuset              30:-
Upplagda båtar under 800 kg, utan vagn, tillkommer   200:-

Kranlyft utan ägare, tillkommer 

200:-
Båtbottentvätt på spolplattan 200:-
Insats Saltkällan  (avskrivning fem år)   550:-/ breddmeter
Övriga platser     (avskrivning fem år) 750:-
Serviceavgift Saltkällan 150:-
Arrendeavgift Saltkällan 100:-
Avgift för att stå i kö till båtplats 100:- + Medlemskap
Tomt båthus = Uppläggningsavgift + Båthusavgift   
   
För att få tillgång till sjösättningsrampen Saltkällan Tagg + Medlemskap
Tagg (nyckel) 200:-
Depositions avgift som återfås vid återlämnande 100:-
   
   
 

  

 

Lathund för båtplatsavgifter

Bredd Båtplats avgift Insats
2,0 1500:- 1100:-
2,2 1650:- 1210:-
2,5 1875:- 1375:-
3,0 2250:- 1650:-
3,5 2625:- 1925:-
4,0 3000:- 2200:-
4,5 3375:- 2475:-
5,0 3750:- 2750:-