Munkedals Båtklubb

Tillbaka

Saltkällan

Ellingeröd

Avgifter

Styrelsen

Besiktning

Anslagstavla

Länkar

Div. bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter


          Våra avgifter för 2017

 

OBS! i samtliga priser utom medlemsavgiften ingår moms med 25%

Medlemsavgift  300:-
Båtplatsavgift                                                               750:-/ breddmeter

Kranlyft för medlem  

400:-
Kranlyft ej medlem 600:-
Uppläggningsavgift                                                             2000:-
Båthusavgift      Pris per kvadrat meter på båthuset              30:-
Upplagda båtar under 800 kg, utan vagn, tillkommer   200:-

Kranlyft utan ägare, tillkommer 

200:-
Båtbottentvätt på spolplattan 200:-
Insats Saltkällan  (avskrivning fem år)   550:-/ breddmeter
Övriga platser     (avskrivning fem år) 750:-
Serviceavgift Saltkällan 150:-
Arrendeavgift Saltkällan 100:-
Avgift för att stå i kö till båtplats 100:- + Medlemskap
Tomt båthus = Uppläggningsavgift + Båthusavgift   
   
För att få tillgång till sjösättningsrampen Saltkällan Tagg + Medlemskap
Tagg (nyckel) 200:-
Depositions avgift som återfås vid återlämnande 100:-
   
   
 

  

 

Lathund för båtplatsavgifter

Bredd Båtplats avgift Insats
2,0 1500:- 1100:-
2,2 1650:- 1210:-
2,5 1875:- 1375:-
3,0 2250:- 1650:-
3,5 2625:- 1925:-
4,0 3000:- 2200:-
4,5 3375:- 2475:-
5,0 3750:- 2750:-
Failure by the leader of the watch business where Florentine was working is the rolex replica sale that led him to come up with a plan to take over the ownership of the replica watches that had been started in Switzerland but which had become an instant failure. He made a plan that would see him manufacture rolex replica in Switzerland and then sell them in the United States of America. Features of rolex replica are mere replicas of the original trademark models, they are so identical to them that even experts are sometimes unable to tell them apart. The replica watches sale are of high quality and are made using durable stainless steel. They come in an attractive black color complete with a replica watches sale that is made of crocodile leather.